Copa Data

Decentrálne telemetrické protokoly založené na C-kontroléri

Naviazanie na straton a zenon

Mitsubishi Electric har startat ett samarbete med COPA-DATA för att uppnå den nödvändiga nivån av anpassningsfri integration mellan sin väletablerade automationshårdvara och de marknadsledande styr- och visualiseringsprodukterna från COPA-DATA, däribland olika telemetriprotokoll.

COPA-DATA är en ledande innovatör inom industriell automationsprogramvara. Företagets kunskap och erfarenhet baseras på fler än 80 000 installerade system runt hela världen. COPA-DATA är ledande inom branschen och utvecklar ständigt nya lösningar för förbättrad automation och effektivitet.

Programvaran straton från COPA-DATA är en programvaru-PLC som körs i Mitsubishi Electrics C Controller, medan zenon är ett objektorienterat industriellt HMI- och Scada-programvarupaket med öppen design, som kan kommunicera direkt med iQ Platform.

För straton körs systemets IEC 61131-3 -kernel i en Mitsubishi C Controller. Inuti denna kernel definieras variabler från olika anslutna fältbussenheter och deras specifika protokoll. Detta gör att användaren kan definiera en variabel och konfigurera den - till exempel en IEC-61850-variabel eller data från en fältbussenhet - samt kopiera den till en Mitsubishi PLC-enhet. Läsning från och skrivning till denna enhet från iQ Platform uppnås lätt via protokollet.

Nyttan för kunden ligger i att kunna använda en stor mängd olika protokoll som blir tillgängliga via COPA-DATA-lösningen.

Kombinationen av den långa erfarenheten hos COPA-DATA, omfattande protokollhanteringsfunktioner och integrerade hårdvaru- och programvarulösningar från Mitsubishis iQ Platform gör att kunder inom en lång rad olika branscher kan uppnå anpassningsfri fjärrstyrning av sina telemtritillämpningar.

Copa Data