CODESYS

Vedúce otvorené programovacie a riadiace prostredie, ktoré môže byť piamo použité v C-kontroléri od Mitsubishi Electric (iQ platforma)

CODESYS je popredný, hardvérovo nezávislý vývojový nástroj, ktorý spĺňa medzinárodnú normu IEC 61131-3 a ponúka jednoduchú a ľahko prístupnú voľbu pre programovanie kontrolérov a PLC. Viac ako 250 výrobcov zariadení z rôznych priemyselných odvetví ponúka automatizačné zariadenia, ktoré sa môžu naprogramovať pomocou CODESYS. Tisícky výrobcov zariadení, systémových integrátorov a koncových užívateľov na celom svete sa pri svojej každodennej práci spoliehajú na CODESYS.

CODESYS bol vyvinutý nemeckou softvérovou spoločnosťou 3 S-Smart Software Solutions GmbH, ktorá bola založená v roku 1994. Systém je k dispozícii bezplatne a je možné ho jednoducho stiahnuť z webovej stránky tejto spoločnosti.

Mitsubishi Electric teraz ponúka ako opciu pre svoj C-Controller, čo je výkonná CPU pre priemyselné použitie, možnosť programovania cez CODESYS. S C-kontrolérom sa automatizačná platforma MELSEC System Q vybaví funkciou výkonného osobného počítača. C-kontrolér sa montuje na jednu zbernicu spolu s ostatnými PLC modulmi a je možné ho použiť ako samostatnú CPU alebo pre spoluprácu s ľubovoľnými inými CPU pre vytvorenie multidisciplinárnej automatizačnej platformy.

Tento softvérový nástroj se skladá z dvoch častí; programovacieho systému CODESYS a systému runtime CODESYS SP. Runtime zmení akékoľvek zariadenie na riadiacu jednotku zodpovedajúcu norme IEC 61131-3, ktorú je možné programovať pomocou CODESYS. Integrované prevádzače zaistia, že sa programový kód odpracuje s optimálnou rýchlosľou.

Všetkých päť programovacích jazykov slúžiacich na programovanie aplikácií, ktoré sú definovené v norme IEC 61131-3 (zoznam inštrukcií, štrukturovaný text, kontaktná schéma, funkčný blokový diagram a sekvenčný funkčný diagram), je k dispozícii vo vývojovom prostredí CODESYS. Celosvetová sieť systémových partnerov CODESYS ponúka celú paletu služieb pre CODESYS, včítane podpory pre koncových uživateľov, školení, poradenstva, aplikačnej podpory a systémovej integrácie.

CODESYS