MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

IT infraštruktúra a systémy manažmentu pre podporu prepojenia výrobných dát s nadradenými riadiacimi systémami pre komunikačné riešenia od Mitsubishi Electric.

IT-experti pre výrobu

Informačný manažment pre automatizáciu – objavenie novej produktivity

Rozhranie MES IT od Mitsubishi Electric je osvedčeným riešením pre prípravu dát z výrobných systémov na ďalšie spracovanie v podnikových IT systémoch.

Založením e-F@ctory Alliance si spoločnosť Mitsubishi Electric cielene vyberala partnerov, aby svoju vlastnú výkonnosť rozšírila kombinovaním s prvotriednymi riešeniami.

Atos Origin sa do e-F@ctory Alliance pripojil ako partner, ktorý začína v tom bode, kde končí rozhranie MES IT. Mitsubishi Electric dodáva dáta pre podnik a Atos Origin riešenia pre úpravu týchto dát tak, aby boli k dispozícii v celom podniku ako transparentné a vyhodnotiteľné informácie.

Atos Origin a SAP®

Atos Origin je medzinárodne vedúci poskytovateľ IT služieb s viac ako 5000 konzultantmi na celom svete, ktorí môžu čerpať zo skúseností z viac ako 1500 projektov. Pre podporu výroby založil Atos Origin viaceré kompetenčné centrá, ktoré pripravujú hotové riešenia a osvedčené metodiky pre najrôznejšie priemyselné oblasti ako je výroba áut, chémia, farmácia, ropa, plyn a zákazková výroba.

Skutočná integrácia

Atos Origin vyvinul iniciatívu „SAP® Maximize Manufacturing Together (MMT)” pre realizáciu perfektného výrobného závodu, s ktorou pripravuje komplexné riešenia pre požiadavky výrobných podnikov. Niektoré hlavné výhody iniciatívy MMT sú: redukované náklady na výrobu a nepodarky, optimálne plánovanie, riadenie a kontrola výrobných procesov a dosiahnutie vyšších výnosov z použitého kapitálu.

Atos Origin