Adroit Technologies

Integrácia SCADA systému (MAPS) od spoločnosti Adroit do softvérovej od Mitsubishi Electric.

Integrácia SCADA systému od spoločnosti Adroit do softvérovej od Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric a partner e-F@ctory Alliance Adroit Technologies vyvinuli riešenies Mitsubishi Electric - Adroit Process Suite (MAPS), ktoré ponúka množstvo výhod oproti zvyčajným PLC systémom SCADA. Inžiniersky nástroj pre úplný životný cyklus produktu automatizačného riešenia ponúka hlavne vo fáze vývoja a integrácie vysokú pridanú hodnotu pre užívateľa. Takto MAPS uľahčuje ďalšie spracovanie už pripravených dát a ponúka zákazníkom možnosť, aby si práce pri rozširovaní a údržbe systému vykonávali sami.

Zlepšená kvalita pri redukovaných nákladoch

MAPS vedie užívateľov cez všetky fázy ich projektu od návrhu procesu, cez inžiniering, vývoj riadiaceho systému, inštaláciu, uvedenie do prevádzky a preberaciu kontrolu až po kontinuálnu údržbu. Tým MAPS podporuje konzistentnosť a schopnosť integrácie každého automatizačného systému a zlepšuje kvalitu pri redukovaných nákladoch.

Adroit Technologies