MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Prístroje a komponenty

Siete

CC-Link Safety je otvorená komunikačná sieť, ktorá zaručuje absolútnu spoľahlivosť pri prenose dát a preto je optimálne vhodná pre bezpečnostné aplikácie. Zodpovedá normám IEC61508 SIL3 a EN954-1 / ISO13849-1 kategória 4 a je kompatibilná s ostatnými produktami CC‑Link. CC-Link Safety rozozná komunikačné chyby, ako sú napr. neočakávané oneskorenie komunikácie alebo chybné údaje, ktoré môžu spôsobiť chybnú funkciu núdzového vypnutia. Ak sa zistí komunikačná chyba, uvedie táto funkcia fail-safe stroje rýchlo do bezpečného stavu.

Senzory

Čo sa týka bezpečnostných senzorov, sleduje Mitsubishi Electric stratégiu best-in-class , aby tak ponúklo zákazníkom vhodné produkty pre optimalizáciu zariadenia. Počnúc spínačmi pre núdzové vypnutie až po svetelné závory ponúka Mitsubishi Electric rozhrania pre pripojenie na široké spektrum technológií bezpečnostných senzorov.