Elektrické indikačné prístroje

Indikačné prístroje od MITSUBISHI sa vyznačujú jednoduchou obsluhou a dobrou odčitateľnosťou. Tieto prístroje ponúkajú najvyššiu mieru presnosti a životnosti spojenú s jednoduchou odčitateľnosťou a umožňujú rýchly a presný monitoring dodávky energie alebo prevádzkového stavu nejakého stroja. Meracie prístroje Mitsubishi sú použiteľné pre široké spektrum aplikácií.

Elektronické multimetre (rada ME96)

Vysokopresné monitorovacie funkcie pomocou špeciálneho ASIC obvodu vyvinutého pre Mitsubishi; 3 digitálne displeje a 1 veľký stĺpcový diagram umožňujú až 4 jednoducho odčitateľné hodnoty; široký rozsah výstupných funkcií ako namerané údaje alebo alarmy; Modbus (ako štandard) a komunikáciu cez CC-Link pre podporu otvorených sietí.
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.