Vzduchové ističe

Vzduchové ističe od Mitsubishi tvoria integrálnu súčasť ochrany Vášho zariadenia už pri napájaní. Vzduchové ističe ponúkajú spoľahlivý spínací výkon na najvyššej úrovni. Vybudujte si komplexnú ochranu zariadenia pomocou selektívneho projektovania systému (na základe zvýšeného dimenzovaného krátkodobého spúšťacieho prúdu) a rozsiahlej ponuky príslušenstva, napr. elektronické spúšťacie relé alebo sieťové rozhrania.

Vzduchové ističe (ACB) AE-SW

Tieto ističe sa používajú ako hlavné výkonové ističe, napríklad v budovách, závodoch, na lodiach a podobne, spĺňajú najrôznejšie požiadavky.
Servis
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies