MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Vzduchové ističe od Mitsubishi tvoria integrálnu súčasť ochrany Vášho zariadenia už pri napájaní

Vzduchové ističe ponúkajú spoľahlivý spínací výkon na najvyššej úrovni. Vybudujte si komplexnú ochranu zariadenia pomocou selektívneho projektovania systému (na základe zvýšeného dimenzovaného krátkodobého spúšťacieho prúdu) a rozsiahlej ponuky príslušenstva, napr. elektronické spúšťacie relé alebo sieťové rozhrania.

Vzduchové ističe (ACB) AE-SW

Tieto ističe sa používajú ako hlavné výkonové ističe, napríklad v budovách, závodoch, na lodiach a podobne, spĺňajú najrôznejšie požiadavky.