FR-E700-ENE

Jednoduchá integrácia do existujúcich sieťových prostredí

FR-E700‑ENE s integrovaným Ethernetom

Menič FR-E700-ENE disponuje štandardne aj 100 Mbitovým pripojením Ethernet TCP/IP & CC-Link IEF Basic. Takto ponúka tento frekvenčný menič konštruktérom strojov a systémovým integrátorom rozšírené možnosti pre diaľkový monitoring a parametrizáciu, ako aj jednoduchú integráciu do už existujúcich sieťových prostredí.

Vlastnosti a výhody pre užívateľa

Redukované náklady

Keďže nie sú potrebné žiadne prídavné moduly, redukuje štandardná Ethernetová pripojiteľnosť náklady na pripojenie frekvenčného meniča do Ethernetovej siete. Pripojenie podporuje tak CC-Link IEF Basic ako aj Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Podporuje cyklickú komunikáciu pre redukciu nákladov na programovanie
 • Nákladovo výhodné zosieťovanie cez Ethernet
 • Nachádza sa v univerzálnom TCP/IP stacku pre zmiešanú komunikáciu
 • Umožňuje pripojenie univerzálnych prístrojov cez TCP/IP v tej istej sieti
 • Jednoduché hľadanie chýb cez diagnostické funkcie

Modbus/TCP

 • Podporuje priemyselný Ethernetový protokol Modbus/TCP

Optimálna podpora pre Priemysel 4.0

Integrované Ethernetové pripojenie umožňuje užívateľovi pri používaní štandardných protokolov ako je CC Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP a Modbus/TCP prevádzkovanie a monitoring systémových dát, ako aj nastavovanie parametrov.

 • Nie je potrebný žiadny špeciálny software
 • Vyššia bezpečnosť pomocou IP filtrovania
 • Priame pripojenie pre riadenie SCADA systémov
 • Diaľková diagnostika a odstraňovaniechýb
 • Rozšírené pomôcky pre údržbu

Jednoduchý prístup na všetky pohony z jedného miesta

Pomocou software Mitsubishi Electric FR-Configurator2 môžu užívatelia identifikovať pohony v sieti a vytvoriť prepojenie pre monitorovanie pohonu a plnú kontrolu nad nastavovaním parametrov.

 • Priame pripojenie na TCP/IP sieť cez kábel alebo wifi
 • Skenovanie systému pre identifikáciu pohonov FR-E700-ENE v sieti
 • Úplný prístup na pohon pre parametrizáciu a monitorovanie
 • Upload a download sád parametrov

Jednoduchá kabeláž a spracovanie dát

Možnosť štandardizovať sieť na priemyselný Ethernet zjednodušuje kabeláž a znamená, že rovnaká systémová infraštruktúra sa môže použiť na rozličné protokoly založené na Ethernete. Toto je mimoriadne priaznivé z hľadiska nákladov a umožňuje jednoduchú rozširovateľnosť strojov.

Flexibilný prístup

Okrem priameho pripojenia cez Ethernet je možné pripojiť PC aj cez USB rozhranie nejakého PLC od Mitsubishi Electric. To znamená, že inžinieri ktorí nastavujú pohon a servisný personál, môžu pracovať v komfortnom a dôverne známom prostredí.

Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies