FR-CS80

FR-CS80 – Jednoduché riešenie

Pomocou prúdovej vektorovej regulácie v najmenšej kompaktnej triede na svete ponúka menič FR-CS80 cenovo výhodné riešenia. Preto je menič FR-CS80 vhodný pre takmer všetky priemyselné aplikácie.

Funkcie a výhody pre užívateľa

Prúdová vektorová regulácia

Na základe prúdovej vektorovej regulácie dodáva frekvenčný menič vysoký točivý moment dokonca aj pri nízkych otáčkach aj bez snímača impulzov.

Inteligentné monitorovanie výstupného prúdu

Aj pri nečakanej zmene zaťaženia bude prevádzka pokračovať bez aktivovania nadprúdového alarmu

Energiu šetriace pripojenie na medziobvod

Priamy prístup na medziobvod umožňuje šetriť energiu v rámci systému a dovoľuje pripojenie tak brzdiacej ako aj rekuperačnej jednotky.

Jednoduché pripojenie na HMI prístroje (GOT) ako plug-and-play cez RS485

Ak je vo frekvenčnom meniči aktivované automatické pripojenie, môže po pripojení priamo komunikovať cez RS485 s prístrojmi rady GOT2000.

Kontinuálna prevádzka pri krátkodobom výpadku siete

Dokonca aj pri krátkodobom sieťovom výpadku pokračuje prevádzka motora bez chodu naprázdno a výroba ostane zachovaná.

Stop metóda pri výpadku siete

Ak sa vyskytne výpadok siete alebo podpätie, je motor riadený až do kľudového stavu odbrzdený. Táto funkcia je užitočná na to, aby sa motor zastavil bez nebezpečenstva.

Brzdenie so zvýšeným budením

Doba brzdenia sa dá zredukovať aj bez externého brzdného odporu. Takto je možné napríkad skrátiť taktovacie doby pre transferové linky a podobne.

S-tvarová charakteristika zrýchľovania/brzdenia

Prechod od aktuálnej frekvencie ku cieľovej frekvencii prebieha v tvare S. Tým sa zredukujú spätné pohyby pri zrýchľovaní/spomaľovaní a zabráni zošmyknutiu záťaže.

Predvoľba otáčok/rýchlosti (je možných až 15 prepínateľných otáčok/rýchlostí)

Cez prednastavené parametre je možné nastaviť pevné otáčky. Tým môže užívateľ komfortne prispôsobovať otáčky stroja.

Ochrana pre drsné okolité pomienky

Pre zvýšenú odolnosť proti vplyvom prostredia spĺňajú ochranné povlaky dosiek požiadavky IEC 60721-3-3 3C2/3S2.

Technické údaje

Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies