Konfiguračný software

Hľadanie chýb cez PC! Jednoduchá inštalácia bez problémov.

Setup software FR Configurator je výkonný nástroj pre prevádzku Vášho frekvenčného meniča.

Software beží pod všetkými verziami MS Windows a umožňuje prevádzku frekvenčného meniča pomocou štandardného osobného počítača. Cez sieť, osobný počítač alebo laptop je možné uvádzať do prevádzky, obsluhovať alebo monitorovať viaceré frekvenčné meniče.

Software FR Configurator je vhodný pre všetky frekvenčné meniče rady 700.

FR Configurator2 bol vyvinutý pre radu 800, začínajúc s FR-A800, ale v budúcnosti bude pokrývať aj rady 500/700.

Prepojenie medzi osobným počítačom a frekvenčným meničom sa robí cez sieť RS485 alebo priamo cez PC adaptér kábel SC-FR. Pre rady FR-E700 SC/FR-A700 je možné aj prepojenie cez USB.

  • Vzhľadom na možnosť pripojenia frekvenčného meniča do siete je možná súčasná prevádzka až 32 frekvenčných meničov.
  • Pomocou celkových a funkčných prehľadov je možné jednoducho nastavovať rôzne parametre.
  • Prehľadné zobrazovacie funkcie umožňujú výstup dát, analógových hodnôt, oscilogramov a chybových hlásení.
  • Analýza stavu frekvenčného meniča umožňuje dôkladnú korekciu chýb.
  • V testovacej prevádzke je možné pomocou funkcie autotuningu nasimulovať prevádzku a nastavovanie.
  • Parametre je možné uložiť do osobného počítača a vytlačiť.
  • Rozsiahla online pomocná funkcia Vás podporuje pri všetkých otázkach ohľadom nastavenia a prevádzky.
  • FR Configurator2 obsahuje aj programovaciu funkciu pre PLC, ktoré je integrované v rade 800.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies