FR-A741

Tento kompaktný frekvenčný menič ponúka nezvyčajne vysokú úroveň výkonu a vynikajúco sa hodí pre zdvihové pohony alebo veľmi výkonné stroje, ktorých točivý moment sa môže využívať pre generátorické brzdenie.

Uchováva energiu, znižuje náklady

Tento frekvenčný menič, ktorý je synonymom pre celý rad inovatívnych technológií, prináša výnimočný výkon a je ideálnym riešením pre pohony žeriavov alebo výťahov a silné stroje s otáčkami, ktoré je možné využiť v prípade rekuperačného brzdenia. To zahŕňa široké spektrum aplikácií s vertikálnymi a horizontálnymi pohybmi, ako sú napr. dopravné systémy, odstredivé separátory, testovacie zariadenia, navíjačky a tak ďalej.

Nový FR-A741 znižuje investičné výdaje, ako aj udržiava prevádzkové náklady na nízkej úrovni. Vďaka integrovanej funkcii regenerácie energie je možné používať menšie a o veľa lacnejšie pohonné systémy a využívať jednoduššie a priestorovo menej náročné usporiadanie skríň prevodoviek.

Vysoký potenciál energetických úspor

Znižovanie spotreby energie a ochrana životného prostredia sú v súčasnosti kľúčovými aspektami strojárskej výroby a plánovania prevádzok. Najväčší podiel na celkovej spotrebe energie mávajú obvykle pohonné motory, ktoré tiež zaberajú mnoho miesta a vyžadujú špeciálne chladiace zariadenia. Systém rekuperačného brzdenia, ktorý FR-A741 využíva, je v porovnaní s bežnými pohonnými systémami podstatne efektívnejší a ponúka možnosti výraznej úspory energie.

Jednoduchšia inštalácia

Vďaka integrácii frekvenčného meniča a systému obnovy energie do jedinej jednotky sa znižujú požiadavky na priestor, čo významne zjednodušuje inštaláciu prevodovkovej skrine.

V dôsledku integrovaného AC reaktora, kde nie je potreba externej brzdovej jednotky, je eliminovaná značná časť ďalšej elektroinštalácie. V prípade týchto meničov je potrebných až o 60 % menej vodičov hlavného prúdového obvodu a v závislosti na výstupnom výkone zaberajú až o 40 % menej miesta. Z toho vyplýva podstatné zníženie celkovej dĺžky kabeláže ako tiež nárokov na miesto pre inštaláciu prevodovkovej skrine.

Ideálne pre žeriavy a výťahy

Frekvenčné meniče FR-A741 sú inovatívne a inteligentné pohonné systémy umožňujúce jednoduchú integráciu do komplexných systémov. Sú vhodné najmä pre použitie v aplikáciách pracujúcich s cyklickým zrýchľovaním a spomaľovaním a všade tam, kde sa bežne pracuje s brzdnými odpormi.

Pre jednoduchú integráciu do aplikácií výťahových zariadení sú podporované špeciálne funkcie programovania žeriavov, a to vrátane špeciálnej sekvencie externého riadenia brzdných procesov, funkcií prepínania rýchlostí založených na záťaži a štyroch nezávislých limitov otáčok pre všechny štyri kvadranty.

Vlastnosti produktov v prehľade

  • Integrovaná regenerácia energie zlepšuje energetickú efektivitu
  • Výrazné zníženie vedľajších nákladov pri inštalácii, efektívnejšie plánovanie systémov, jednoduchšia konštrukcia prevodovkovej skrine
  • Vysoko výkonný pohon s radom funkcií pre aplikácie
  • Oproti konvenčným riešeniam nižšie celkové náklady na vlastníctvo
Download the Inverter StartApp to access inverters within a wireless LAN. The app provides support during start-up and monitoring.