MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Vysokospoľahlivá decentralizovaná riadiaca sieť, ktorá ponúka komunikáciu s veľkými množstvami dát (128 k slov) a dátovou prenosovou rýchlosťou 1 GBit/s cez redundantnú kruhovú topológiu na báze optických káblov.