MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Bezpečnostná CPU umožňuje realizáciu bezpečnostne nerelevantných programov a bezpečnostne relevantných programov v tom istom module a dá sa ľahko programovať pomocou intuitívnych funkcií GX Works3.