MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Procesné CPU moduly sú časťou aplikačne špecifickej oblasti rady MELSEC iQ-R so štyrmi CPU jednotkami s kapacitou pamäte od 80 k do 1200 k krokov. Sú dimenzované špeciálne pre stredné až rozsiahle aplikácie v procesnej technike, pri ktorých stojí v popredí spracovanie dát vo veľkej rýchlosti a ovládanie komplexných PID regulačných obvodov.