MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Rada MELSEC iQ-R disponuje širokou paletou programovateľných kontrolérov pre riešenie rôznych úloh v automatizačnej technike. Multi CPU architektúra bola ďalej zlepšená a umožňuje rýchlu dátovú výmenu cez backplane zbernice.
CPU disponujú veľkým počtom integrovaných funkcií, s ktorými je možné realizovať široké spektrum riadiacich úloh. Ku štandardnej výbave patrí USB port a Ethernetový port.
Motion CPU umožňuje rôzne funkcie pre riadenie motion, ako je polohovanie, rýchlosť, točivý moment, rozšírená synchronizácia atď.
Procesné CPU moduly sú časťou aplikačne špecifickej oblasti rady MELSEC iQ-R so štyrmi CPU jednotkami s kapacitou pamäte od 80 k do 1200 k krokov. Sú dimenzované špeciálne pre stredné až rozsiahle aplikácie v procesnej technike, pri ktorých stojí v popredí spracovanie dát vo veľkej rýchlosti a ovládanie komplexných PID regulačných obvodov.
Bezpečnostná CPU umožňuje realizáciu bezpečnostne nerelevantných programov a bezpečnostne relevantných programov v tom istom module a dá sa ľahko programovať pomocou intuitívnych funkcií GX Works3.
Moduly C-kontroléra sú časťou aplikačne špecifickej oblasti rady MELSEC iQ-R . Kontrolér založený na multi-core, ARM® s predinštalovaným VxWorks® Version 6.9 sa postará o simultánne vykonávanie programov a ponúka stabilnú a deterministickú alternatívu ku systémom založeným na PC.