MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Analógové moduly rady MELSEC iQ-R ponúkajú špeciálne funkcie ako je vysokorýchlostná konverzia, v spojení s digitálnymi 32 bitovými výstupnými signálmi s vysokým rozlíšením, ktoré umožňujú vysokopresné analógové spracovanie signálov.
Analógové vstupné moduly s vysokou rýchlosťou prevodu.
Analógové výstupné moduly s vysokou rýchlosťou prevodu.
Moduly pre reguláciu teploty rady MELSEC iQ-R sú ideálne pre aplikácie, pri ktorých je požadovaná veľmi stabilná a rýchlo reagujúca regulácia teploty. Paleta produktov obsahuje moduly so vstupmi pre termočlánky alebo odporové teplomery s alebo bez detekcie prerušenia vyhrievania.