MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Ďalšia generácia automatizačnej technológie

S radou MELSEC iQ-R ako základným kameňom pre automatizačné prostredie nasledujúcej generácie zrealizovalo Mitsubishi automatizačný koncept, ktorý ponúka výraznú pridanú hodnotu pri súčasnej redukcii celkových prevádzkových nákladov. Rada MELSEC iQ-R bola vyvinutá od začiatku nanovo, aby riešila všeobecne sa vyskytujúce problémy v siedmich kľúčových oblastiach: produktivita, inžiniering, údržba, kvalita, konektivita, bezpečnosť a kompatibilita. Pre riešenie týchto problémov sú používané tri spôsoby: redukcia celkových prevádzkových nákladov, zvýšenie spoľahlivosti a širšie využívanie už existujúcich vlastností zariadenia.

Integrované modulárne kontroléry

CPU rady iQ-R ponúka senzačné zvýšenie výkonu a vytvára nové štandardy pre rýchlosť spracovania. Toto umožňuje užívateľovi nielen realizáciu náročnejších systémov, ale je tiež základom pre podstatnú redukciu nákladov na hardware. Súčasne iQ-R rada ponúka zníženie nákladov na vývoj a údržbu a redukuje riziko výpadku systému. Uvoľňuje tiež cestu pre inovácie, ktoré umožňujú užívateľovi využívať výhody ďalšieho vývoja pomocou upgrade software namiesto upgrade harware.

Vaše výhody

S dobou cyklu 0,14 ms, schopnosťou vykonávať až 419 inštrukcií za milisekundu a dobou spracovania 0,98 ns pre jednu LD inštrukciu vytvára rada iQ-R nové kritériá pre výkon a pomáha pri zvyšovaní produktivity.

Rada iQ-R ponúka synchronizáciu medzi PLC cyklom a vzorkovaním siete. Tým sa zabráni oneskoreniam pri prenose dát a zlepší sa kvalita výroby. Pre dosiahnutie presnejšieho riadenia sú naviac všetky výstupné moduly synchronizované. Takto nie sú už potrebné senzory pre detekciu polohy, čím sa znižujú náklady.

Dôležité dáta pre výrobu, ako sú receptúry, je možné ukladať do integrovanej databázy iQ-R. Tým sa zabráni tomu, aby sa zastavil kompletný automatizačný systém vtedy, keď napríklad vypadne sieť a zastaví sa komunikácia s databázovým serverom. iQ-R si môže uložiť a obnoviť všetky parametre a dáta celého PLC systému, včítane sieťových prístrojov CC-Link IE Field.

Napríklad užívatelia si môžu nadefinovať chybové hlásenia a udalosti, ktoré sa majú automaticky ukladať na pamäťovú kartu nainštalovanú do integrovaného slotu pre SD kartu. V prípade nejakej chyby alebo určitej udalosti môže PLC uložiť všetky relevantné procesné informácie, ako aj chyby a udalosti včítane historických prevádzkových údajov na SD kartu. Tieto dáta potom môžu byť jednoducho analyzované a môžu tak napomáhať zredukovať doby výpadkov a náklady na údržbu.

Jednou výhodou rady iQ-R je aj možnosť zasunúť do CPU hardvérový bezpečnostný kľúč, bez ktorého CPU nebude bežať. Dáta na tomto kľúči sú zakódované a nemôžu byť kopírované nepovolanou osobou. Ďalej je možné zriadiť autorizované IP adresy a tak odmietnuť prístup neautorizovaným prístrojom. To redukuje riziko neautorizovaných prístupov do PLC alebo zmien PLC programu nepovolanými osobami. Naviac ponúka rada iQ-R funkciu pre autorizáciu užívateľa.

Ďalšie výhody

  • Vysokovýkonné CPU
  • Rozšíriteľná platforma
  • Synchronizované riadenie
  • Bezpečné uchovávanie dát
  • Redukované náklady na údržbu
  • Bezproblémové možnosti prepojenia pomocou SLMP komunikácie
  • Efektívny inžiniering – GX Works3
  • Systémová bezpečnosť
  • Kompatibilita s MELSEC System Q

CPU

Programovateľné kontroléry, vhodné pre najrôznejšie aplikácie.

Zbernica

Zbernice sú potrebné pre inštaláciu modulov ako sú sieťové zdroje, CPU a V/V moduly. Pre prispôsobenie na rôzne systémové konfigurácie sú k dispozícii zbernice v rôznych prevedeniach.

Napájacie zdroje

Sieťové napájacie moduly slúžia na elektrické napájanie CPU, V/V modulov ako aj ďalších modulov na zbernici.

V/V moduly

Cez digitálne V/V moduly je možné jednoduchým spôsobom prepojiť spínače, senzory a akčné členy s riadiacim systémom.

Analógové V/V moduly

Analógové moduly sú hlavným rozhraním medzi riadeným procesom a automatizačným systémom a sú špeciálne navrhované pre použitie senzorov, ktoré spracovávajú rôzne napäťové a prúdové signály.

Motion kontrolér, polohovacie moduly, vysokorýchlostné čítačové moduly

Tieto inteligentné moduly ponúkajú vysokopresné a rýchle regulačné pochody a preto sa ideálne hodia pre aplikácie, kde sa požaduje vysoká rýchlosť a presnosť.

Moduly pre výmenu informácií/ sieťové moduly

Tieto moduly umožňujú výmenu informácií s viacerými riadiacimi systémami a zvyšujú produktivitu pomocou zaznamenávania a kontroly informácií z výroby.