CPU moduly

MELSEC System Q ponúka veľký výber CPU, aby spĺňali vaše požiadavky na automatizáciu a ešte aj zvýši produktivitu. Výkonné CPU moduly pre PLC, proces, redundantné systémy, motion, kontroléry v programovacom jazyku C, roboty, CNC a kontroléry na báze PC
Rozsiahly výber CPU modulov pre jednoduché i komplexné aplikácie.
Tieto CPU moduly umožňujú presné riadenie procesu a môžu prevziať tak jednoduché ako aj komplexné regulačné pochody.
Tieto CPU moduly zvyšujú použiteľnosť PLC systému pomocou paralelného Standby systému s CPU modulom, napájacím zdrojom, hlavnou zbernicou a sieťovými modulmi.
Táto CPU založená na VX-Works umožňuje užívateľom programovať v programovacom jazyku C. Takto je možné používať už existujúce programy, ktoré boli napísané pre mikropočítače alebo pre PC.
Tieto motion kontroléry majú tie isté rozmery ako PLC-CPU pre MELSEC System Q a riadia až 32 osí s vysokou rýchlosťou. V multi CPU systéme je možné použiť maximálne tri motion CPU, ktoré potom môžu riadiť až 96 osí.
PC-CPU znamená pre užívateľa získanie flexibility tým, že je možné riešenia založené na PC teraz realizovať priamo v PLC.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb