MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tento modul rozhrania slúži na zaznamenávanie, spracovávanie, monitorovanie alebo riadenie PLC dát, snímanie meraných hodnôt atď.