MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
PLC - základný prístroj, napájací zdroj, CPU a V/V zlúčené do jednej jednotky. K integrovaným funkciám patrií aj vysokorýchlostný čítač a výstupy pre polohovanie.