MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Tieto rozšírenia umožňujú pripojenie na sieť CC-Link alebo Ethernet alebo majú k dispozícii sériové rozhranie RS232C alebo RS485.