Sieťová komunikácia

Tieto rozšírenia umožňujú pripojenie na sieť CC-Link alebo Ethernet alebo majú k dispozícii sériové rozhranie RS232C alebo RS485.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb