MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Najmodernejšie sieťové a vývojové nástroje umožňujú zlepšené CNC prostredie. NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Výber servopohonu

Výberom konfigurácie strojov a zadaním strojovej špecifikácie môžete vybrať servomotory, ktoré sa optimálne hodia ku stroju.

Obrazovkový dizajn

Najmodernejšie vývojové nástroje Vás podporujú pri vytváraní špecifických zákazníckych aplikácií.

Tréningové nástroje/užívateľská podpora

NC Trainer2 plus je progresívny vývojový nástroj, ktorý simuluje operátorské menu CNC riadiacich jednotiek Mitsubishi a ich opracovávacie programy. Používajte tento nástroj pre zaučenie obsluhy CNC alebo pre odskúšanie opracovávacích programov.

NC parametre - setup

Parametre CNC riadiacej jednotky a obrábacieho stroja je možné pohodlne editovať na PC.

Nastavenie servopohonu

Servo parametre je možné automaticky optimalizovať meraním a analyzovaním strojových charakteristík.

Prenos dát

Ak je počítač prepojený cez Ethernet s viacerými CNC riadiacimi jednotkami, je možné vykonávať CNC strojové súbory cez Windows Explorer na PC.

Diaľkové monitorovanie

Pri používaní podnikovej siete je možné monitorovať prevádzkový stav CNC strojov z ľubovoľného miesta.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Na PC je možné zobraziť rovnaký obsah obrazovky ako na CNC stroji. Pripojením osobného počítača na NC jednotku môžete ak je potrebné kontrolovať rôzne dáta a nastaviť si rovnaké HMI ako je štandardná NC obrazovka.