MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Jednoduchá stratégia pre zabránenie ľudským chybám

 

Typické aplikácie

Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) od Mitsubishi Electric ponúkajú veľkú rôznorodosť ergonomicky zostavených koncových zariadení a môžu sa používať v mnohých priemyselných odvetviach, ako je automotive, logistika, polovodiče a zdravotníctvo.

Uchopovacie procesy

Uchopovacie procesy sú kľúčovou oblasťou, kde je možné zlepšovať efektívnosť výroby a kvalitu výrobkov. Riadené výrobné riešenia (Guided Operator Solutions) signifikantne redukujú celkové človekohodiny, eliminujú chyby pri uchopovaní dielov a redukujú únavu obsluhy.

Doplňovanie dielov

Doplňovanie dielov je ďalšia oblasť, kde môžu vznikať chyby a tieto môžu spustiť dominový efekt v kontrole kvality pri montáži dielov. Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) exaktne zaznamenávajú, kde je potrebné doplnenie dielov a zabezpečia, že do zásobníka budú doplnené správne diely.

Výrobná bunka

Model 'výrobných buniek' pri montáži dielov sa vo všeobecnosti požíva v závodoch, ktoré vyrábajú veľa rozličných produktov v malom počte kusov a kde jeden užívateľ je zodpovedný za kompletnú montáž dielov. Riadené výrobné riešenia (Guided Operator Solutions) môžu zabrániť chybám už pri zdroji a znížiť tak riziko dodatočnej práce na výrobku.

Zostavovanie dielov

Pri zostavovaní dielov musí obsluha v na seba naväzujúcom výrobnom procese vyberať komponenty na základe detailného pracovného postupu v určitých počtoch z rôznych zásobníkov. Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) zabezpečia, že správne komponenty budú v správnych počtoch uložené v zásobníkových boxoch, čo šetrí čas a redukuje chyby.

Rukolapné výhody

Mitsubishi Electric's Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) neredukujú signifikantne len riziko problémov vo výrobnom procese, ale môžu sa používať aj v rôznorodých priemyselných sektoroch pre úžitok manažérov i užívateľov.

Pred implementáciou Guided Operator Solutions

Po implementácii Guided Operator Solutions

S riadeným výrobným riešením (Guided Operator Solutions) od Mitsubishi Electric na mieste vedie automatický systém pracovníka ku správnemu zásobníku na diely, čo sa prejaví jednoduchým rozsvietením indikátora v blízkosti správnej uchopovacej pozície alebo otvorením krytu a musí byť potvrdené užívateľom, keď uchopil ten správny diel. Prirodzene uchopenie nie je tým len podstatne spoľahlivejšie a bezchybnejšie, ale aj omnoho rýchlejšie, takže sa súčasne zlepšuje kvalita i produktivita.

Plne integrované riešenie

Jednoducho

Návrh Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) sa zakladá na zjednodušovacích konceptoch.
 • Koncové zariadenia môže byť namontované priamo na rúrkových stojanoch.
 • Predpripravené káble pre jednoduchú a úspornú kabeláž
 • Intuitívne prípojky pre rýchlu sieťovú inštaláciu
 • Software umožńuje jednoduchú konfiguráciu, programovanie a údržbu.

Univerzálne

Veľká rôznorodosť koncových zariadení, ktoré sú k dispozícii, umožňuje riešenie od Mitsubishi Electric pre takmer každú aplikáciu.
 • Fotoelektrické senzory dovoľujú vysoké podávacie rýchlosti.
 • Tlačidlá a pákové akčné členy pre nákladovo citlivé aplikácie
 • Koncové zariadenia s otváranými/zatváranými dverami zamedzujú fyzikálnym chybám podávania.
 • Prístroje s "počítacím"displejom umožňujú osadzovacím zariadeniam zobrať viaceré diely z rovnakej podávacej pozície.

Rozšíriteľné

Kontroléry od Mitsubishi Electric sú srdcom pre Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) s určenými jednotkami master, ktoré komunikujú so sieťou koncových zariadení.
 • Programovateľné kontroléry siahajú od jednoduchej rady FX až po komplexné modulárne rady, ako je rada L, System Q alebo iQ-R.
 • Prístroje ako skenery čiarového kódu, elektrické skrutkovače alebo vizualizačné systémy je možné ľahko prepojiť s kontrolérmi.
 • Intuitívne operátorské panely GOT od Mitsubishi Electric zobrazujú pracovné inštrukcie v zrozumiteľnom texte.
 • Pohonné a robotické technológie je možné integrovať do výrobných buniek.

Integrované

Montážne úlohy sa musia často prispôsobovať na rozmanité prevádzkové prostredie v závode, kde je veľmi potrebné prepojenie so systémami ERP a MES.
 • Možnosť pripojenia viacerých podávacích aplikácií na siete CC-Link a CC-Link IE.
 • Vysokorýchlostná dátová komunikácia umožňuje synchronizáciu úloh.
 • MES technológia spája podnikové systémy pre manažovanie zdrojov a výroby v reálnom čase.

Opcie koncových zariadení

Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) ponúkajú veľký počet koncových zariadení. Tieto siahajú od jednoduchých LED a tlačidlových prístrojov až po prístroje na ovládanie dverí. K dispozícii sú aj opcie pre pákové spínače a fotoelektrické koncové spínače.

Príslušenstvo

Masters a gateways

Poka Yoke = prevencia chýb

Poka-Yoke je metóda pre zabránenie vzniku chýb vo výrobe alebo v logistike skôr ako vzniknú. Mitsubishi Electric vyvinulo svoje integrované Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) na princípoch Poka Yoke, čo voľne preložené znamená 'prevencia chýb' .