Guided Operator Solutions

Jednoduchá stratégia pre zabránenie ľudským chybám

 

Typické aplikácie

Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) od Mitsubishi Electric ponúkajú veľkú rôznorodosť ergonomicky zostavených koncových zariadení a môžu sa používať v mnohých priemyselných odvetviach, ako je automotive, logistika, polovodiče a zdravotníctvo.

Uchopovacie procesy

Uchopovacie procesy sú kľúčovou oblasťou, kde je možné zlepšovať efektívnosť výroby a kvalitu výrobkov. Riadené výrobné riešenia (Guided Operator Solutions) signifikantne redukujú celkové človekohodiny, eliminujú chyby pri uchopovaní dielov a redukujú únavu obsluhy.

Doplňovanie dielov

Doplňovanie dielov je ďalšia oblasť, kde môžu vznikať chyby a tieto môžu spustiť dominový efekt v kontrole kvality pri montáži dielov. Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) exaktne zaznamenávajú, kde je potrebné doplnenie dielov a zabezpečia, že do zásobníka budú doplnené správne diely.

Výrobná bunka

Model 'výrobných buniek' pri montáži dielov sa vo všeobecnosti požíva v závodoch, ktoré vyrábajú veľa rozličných produktov v malom počte kusov a kde jeden užívateľ je zodpovedný za kompletnú montáž dielov. Riadené výrobné riešenia (Guided Operator Solutions) môžu zabrániť chybám už pri zdroji a znížiť tak riziko dodatočnej práce na výrobku.

Zostavovanie dielov

Pri zostavovaní dielov musí obsluha v na seba naväzujúcom výrobnom procese vyberať komponenty na základe detailného pracovného postupu v určitých počtoch z rôznych zásobníkov. Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) zabezpečia, že správne komponenty budú v správnych počtoch uložené v zásobníkových boxoch, čo šetrí čas a redukuje chyby.

Rukolapné výhody

Mitsubishi Electric's Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) neredukujú signifikantne len riziko problémov vo výrobnom procese, ale môžu sa používať aj v rôznorodých priemyselných sektoroch pre úžitok manažérov i užívateľov.

Pred implementáciou Guided Operator Solutions

Po implementácii Guided Operator Solutions

S riadeným výrobným riešením (Guided Operator Solutions) od Mitsubishi Electric na mieste vedie automatický systém pracovníka ku správnemu zásobníku na diely, čo sa prejaví jednoduchým rozsvietením indikátora v blízkosti správnej uchopovacej pozície alebo otvorením krytu a musí byť potvrdené užívateľom, keď uchopil ten správny diel. Prirodzene uchopenie nie je tým len podstatne spoľahlivejšie a bezchybnejšie, ale aj omnoho rýchlejšie, takže sa súčasne zlepšuje kvalita i produktivita.

Plne integrované riešenie

Jednoducho

Návrh Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) sa zakladá na zjednodušovacích konceptoch.
 • Koncové zariadenia môže byť namontované priamo na rúrkových stojanoch.
 • Predpripravené káble pre jednoduchú a úspornú kabeláž
 • Intuitívne prípojky pre rýchlu sieťovú inštaláciu
 • Software umožńuje jednoduchú konfiguráciu, programovanie a údržbu.

Univerzálne

Veľká rôznorodosť koncových zariadení, ktoré sú k dispozícii, umožňuje riešenie od Mitsubishi Electric pre takmer každú aplikáciu.
 • Fotoelektrické senzory dovoľujú vysoké podávacie rýchlosti.
 • Tlačidlá a pákové akčné členy pre nákladovo citlivé aplikácie
 • Koncové zariadenia s otváranými/zatváranými dverami zamedzujú fyzikálnym chybám podávania.
 • Prístroje s "počítacím"displejom umožňujú osadzovacím zariadeniam zobrať viaceré diely z rovnakej podávacej pozície.

Rozšíriteľné

Kontroléry od Mitsubishi Electric sú srdcom pre Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) s určenými jednotkami master, ktoré komunikujú so sieťou koncových zariadení.
 • Programovateľné kontroléry siahajú od jednoduchej rady FX až po komplexné modulárne rady, ako je rada L, System Q alebo iQ-R.
 • Prístroje ako skenery čiarového kódu, elektrické skrutkovače alebo vizualizačné systémy je možné ľahko prepojiť s kontrolérmi.
 • Intuitívne operátorské panely GOT od Mitsubishi Electric zobrazujú pracovné inštrukcie v zrozumiteľnom texte.
 • Pohonné a robotické technológie je možné integrovať do výrobných buniek.

Integrované

Montážne úlohy sa musia často prispôsobovať na rozmanité prevádzkové prostredie v závode, kde je veľmi potrebné prepojenie so systémami ERP a MES.
 • Možnosť pripojenia viacerých podávacích aplikácií na siete CC-Link a CC-Link IE.
 • Vysokorýchlostná dátová komunikácia umožňuje synchronizáciu úloh.
 • MES technológia spája podnikové systémy pre manažovanie zdrojov a výroby v reálnom čase.

Opcie koncových zariadení

Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) ponúkajú veľký počet koncových zariadení. Tieto siahajú od jednoduchých LED a tlačidlových prístrojov až po prístroje na ovládanie dverí. K dispozícii sú aj opcie pre pákové spínače a fotoelektrické koncové spínače.

Príslušenstvo

Masters a gateways

Poka Yoke = prevencia chýb

Poka-Yoke je metóda pre zabránenie vzniku chýb vo výrobe alebo v logistike skôr ako vzniknú. Mitsubishi Electric vyvinulo svoje integrované Guided Operator Solutions (riadené výrobné riešenia) na princípoch Poka Yoke, čo voľne preložené znamená 'prevencia chýb' .

Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Europe