Softvérové riešenia

Redukcia časov pre vývoj programov a zjednodušenie úvádzania zariadení do prevádzky - to sú základné požiadavky na automatizačné riešenia v priemysle.

Pri vývoji koncepcie MELSOFT boli pre dosiahnutie stanovených cieľov použité ingrediencie ako rýchly prístup, otvorená výmena premenných, projektová transparentnosť a maximálna jednoduchosť obsluhy. Vznikol celý balíček výkonných programovacích nástrojov, ktoré umožňujú vytvárať praktické programovacie riešenia rýchlo a spoľahlivo.