Elektronické multimetre (rada ME96)

Vysokopresné monitorovacie funkcie pomocou špeciálneho ASIC obvodu vyvinutého pre Mitsubishi; 3 digitálne displeje a 1 veľký stĺpcový diagram umožňujú až 4 jednoducho odčitateľné hodnoty; široký rozsah výstupných funkcií ako namerané údaje alebo alarmy; Modbus (ako štandard) a komunikáciu cez CC-Link pre podporu otvorených sietí.

Elektonický merací prístroj ME96SS

Prístroj ME96SS môže merať všetky relevantné hodnoty nízko a strednonapäťových rozvádzacích zariadení. Výsledky merania sú zobrazované na užívateľskom a dobre čitateľnom displeji. S opcionálnym rozširovacím modulom je možné realizovať vzdialené vstupy/výstupy a pripojenie do otvorených sietí. Vzdialené V/V sa môžu použiť pre diaľkový monitoring prevádzkového stavu ističov MCCB a ACB. ME96SS sa môže integrovať do sietí CC-Link alebo ako ME96SS-MB do sietí Modbus a pomáha tak analyzovať a optimalizovať spotrebu energie, riadený našimi známymi radami PLC.

  • Kompaktné rozmery podľa DIN
  • Dobre odčitateľný displej a jednoduchá obsluha
  • Flexibilné použitie a modulárne rozširovanie

Vysoký výkon a kryštálovo čistý displej

  • Vysokopresné monitorovacie funkcie s našimi vyhradenými jednoúčelovými obvodmi:Monitorovanie hornej/dolnej medze až pre 4 veličiny, monitorovanie harmonických, meranie prijatej/vydanej účinnej energie
  • Ľahko odčitateľné zobrazovacie funkcie:4 zobraziteľné veličiny, funkcia pre automatické vypínanie osvetlenia pozadia
  • Veľký počet výstupných funkcií, od meraných dát až po alarm:Funkcia výstupu pre 7 veličín, nastaviteľná šírka impulzov, výstup impulzov cez 2 adresy, nastaviteľný analógový výstupný rozsah
  • Komunikačné funkcie pre podporu otvorených sietíModBus komunikácia, CC-Link komunikácia
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.