Prístroje na meranie energie - EcoMonitorLight

Meranie energie, indikácia a nastavenie meracích miest je podporované aj samotným produktom. Taktiež je možné len s minimálnymi nákladmi jednoduché prepojenie pomocou rozhrania RS485 (MODBUS(R) RTU-komunikácia) s bežnými servermi a systémami pre energetický manažment.
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.