Prístroje na meranie energie

Prístroje na meranie energie pre podporu pri úsporách energie na pracoviskách Tieto jednotky podporujú presný monitoring využívania energie ako predpoklad pre znižovanie nákladov na energiu. Pri kombinácii s prúdovým snímačom, ktorého jadro je otvorené, čo umožňuje jeho jednoduchú inštaláciu, je možné meracie miesta ľahko dovybaviť.

Prístroje na meranie energie - EcoMonitorLight

Meranie energie, indikácia a nastavenie meracích miest je podporované aj samotným produktom. Taktiež je možné len s minimálnymi nákladmi jednoduché prepojenie pomocou rozhrania RS485 (MODBUS(R) RTU-komunikácia) s bežnými servermi a systémami pre energetický manažment.
Whitepaper: Advanced motion applications to drive machine builders' competitiveness
An easy guide on What to look for in motion control systems to deliver futureproof applications.