Možnosti

Príslušenstvo pre rýchle vytvorenie výkonného ochranného systému s MEprotect Rozsiahla ponuka voliteľného príslušenstva na doplnenie výkonnosti relé Meprotect umožňuje navrhovať a budovať nákladovo efektívne, spoľahlivé a vysokokvalitné aplikácie ochrany elektrických zariadení.

Rozširovacie moduly relé

Rozšírte si výkon relé o: - Prídavné digitálne V/V (8 vstupov, 4 relé výstupy) - Odporové teplomery (moduly so 4 alebo 8 kanálmi) - PT100, PT1000, NTC alebo PTC - Analógové V/V (4-20 mA) (2 analógové vstupy, 2 analógové výstupy) vrátane PID regulácie - Ethernetový rozširujúcí modul (Modbus TCP, Profinet)

Modulové bloky prúdových transformátorov (s meraním napätia až do 550 V AC)

Zvoľte si pre danú aplikáciu vhodný modulový blok prúdového transformátora. Poznámka: Pre väčšie prúdy alebo pre strednonapäťové aplikácie si zvoľte externé prúdové a napäťové transformátory so zapojeným modulovým medziblokom MEP0400.

Súčtový prúdový transformátor

MEprotect ponúka transformátor súčtového prúdu s rôznymi menovitými prúdmi a tvarmi/veľkosťami okna pre vodiče. Alternatívne je možné použiť transformátory súčtového prúdu so sekundárnym prúdom 1 A, ktoré poskytne užívateľ.

Operátorské panely HMI / GOT

MEprotect môže pracovať úplne autonómne bez HMI. Ak je potrebný lokálny prístup ku obsluhe prístrojov (ZAP/VYP), pre monitoring prevádzkového režimu alebo pre zmenu nastavení, sú k dispozícii dva operátorské panely: - 7"-TFT farebná dotyková obrazovka alebo - 3,8"-dotyková obrazovka s rôznymi úrovňami sivej so 4 farebným zadným podsvietením pre zobrazenie stavu relé HMI môže byť nainštalované až do vzdialenosti 100 m (Ethernetový vodič) alebo 1000 m (RS485 vodič) od pripojeného relé MEprotect.

Ďalšie príslušenstvo

- Externý pamäťový modul (pre uloženie konfigurácie MEprotect, umožňuje programovanie relé v jednom kroku, napr. po nejakej výmene) - Nízkonapäťový izolačný blokovací modul sa používa na zabránenie zopnutia hlavného stýkača pri chybe uzemnenia - Nízkonapäťové