MEprotect / pro relé

Pokroková, komplexná ochrana pre kritické zariadenia pre výrobu a rozvod elektrickej energie, ako sú generátory a transformátory Spoľahlivé, komplexné a výkonné ochranné relé pre diferenciálne a príbuzné ochranné požiadavky, s komplexnou diagnostikou, monitorovacími a riadiacimi funkciami, ~55 ochranných funkcií ANSI v jednom relé, plus meranie energie až do 31. harmonickej pomoci spektrálneho analyzátoru - 8 prúdových a 8 napäťových vstupov ako aj 2 vstupy zemného prúdu, programovateľné logické funkcie, k dispozícii sú modulové bloky prúdových transformátoroch s rôznymi menovitými prúdmi (s meraním napätia) a súčtový prúdový transformátor , Integrovaný port PLC/ SCADA ako u základného modelu