MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Výkonná ochrana pre zariadenia na rozvod elektrickej energie, s typickými aplikáciami pre všetky nízko a strednonapäťové rozvodne Robustná a spoľahlivá ochrana pre všetky druhy elektrických prevádzkových prostriedkov a rozvádzacích zariadení s výkonnými diagnostickými, monitorovacími a riadiacimi funkciami > 45 ANSI ochranných funkcií v jednom relé ako aj merania energie až po 31. harmonickú so spektrálnym analyzátorom - 4 prúdové, 4 napäťové vstupy a jeden vstup 1 zemného prúdu, Programovateľné logické funkcie, Modulové bloky prúdových prevodníkov s rôznymi menovitými prúdmi (s meraním napätia) a súčtový prúdový prevodník k dispozícii, Integrovaný PLC/ SCADA port ako u Core modelu