MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Použitie je možné v širokom spektre aplikácií, od výroby dielcov až po ultravysokopresnú konštrukciu foriem

" Široká ponuka pre všetky požiadavky. Od výroby dielcov až po ultrapresnú konštrukciu foriem." Mitsubishi Electric zvýši Vašu produktivitu pomocou komplexných riešení, či sa už jedná o stroje, napájacie zdroje, adaptívne riadenie, automatizačné systémy alebo siete.

MP Connect

MP1200 Connect / MP2400 Connect Špičkový model pre ultra vysokopresné obrábanie.

MV-R Connect

MV1200R Connect / MV2400R Connect / MV4800 R Connect Vysokopresná viacúčelová drôtová elektroerózia s vynikajúcou spoľahlivosťou a nízkymi prevádzkovými nákladmi.

MV-S NewGen

MV1200S NewGen / MV2400S NewGen / MV4800S NewGen Precision multi-purpopose wire Cut EDM with high productivity and low running cost.