MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Tieto produkty sú najlepšou voľbou pre nadprúdovú ochranu severoamerických krajín

Tieto ističe spĺňajú požiadavky americkej normy UL a kanadskej CSA a sú certifikované podľa UL. Tieto ističe sú vhodné pre ochranu rozvádzačov a odbočiek.

Kompaktné ističe certifikované podľa UL 489 NF-U

Tieto ističe spĺňajú štandardy podľa noriem UL 489 a CSA C22.1No.5.