MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Výkonové odpojovače sú kombináciou z ističa bez automatického vypínania nadprúdom a používajú sa ako odpojovače s vysokým vypínacím výkonom.