Ističe pre špeciálne aplikácie

Produkty vhodné pre vybavenie rozvodní pre špeciálne aplikácie. Použitie týchto špeciálnych produktov doporučujeme vtedy, keď neexistujú štandardné ističe alebo chrániče s potrebným spínacím výkonom.

Odpojovače DSN

Výkonové odpojovače sú kombináciou z ističa bez automatického vypínania nadprúdom a používajú sa ako odpojovače s vysokým vypínacím výkonom.
Servis
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies