MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Tieto produkty sú vhodné pre špeciálne aplikácie

Produkty vhodné pre vybavenie rozvodní pre špeciálne aplikácie. Použitie týchto špeciálnych produktov doporučujeme vtedy, keď neexistujú štandardné ističe alebo chrániče s potrebným spínacím výkonom.

Odpojovače DSN

Výkonové odpojovače sú kombináciou z ističa bez automatického vypínania nadprúdom a používajú sa ako odpojovače s vysokým vypínacím výkonom.