MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Rozsiahla paleta produktov na ochranu proti preťaženiam a skratom

Toto sú základné produkty pre nízkonapäťovú ochranu. Rada WS-V, najnovšia rada ističov Mitsubishi, ponúka početné varianty vybavenia, včítane malorozmerných modelov F s rozšírenými aplikačnými možnosťami.

Kompaktné ističe (MCCB) NF

Kompaktné ističe MCCB rozopínajú a spínajú nízkonapäťové obvody. Pri nadprúde alebo skrate automaticky prerušia obvod pre ochranu vodičov a zariadení v obvode.