MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Produkty pre základnú ochranu proti preťaženiu

Rozsiahla paleta produktov na ochranu proti preťaženiam, skratom a prúdovým nárazom v nízkonapäťových zariadeniach. Toto sú základné produkty pre nízkonapäťovú ochranu. Rada WS-V, najnovšia rada ističov Mitsubishi, ponúka početné varianty vybavenia, včítane malorozmerných modelov F s rozšírenými aplikačnými možnosťami.

Prúdové chrániče (ELCB) NV

Prúdové chrániče (ELCB) sa používajú ako ochrana osôb pred prúdovým úderom a ako ochrana pred požiarom. Naviac majú rovnakú funkciu ako MCCB.