MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Ističe hlavne pre ochranu fotovoltaických zariadení

Kompaktné ističe pre jednosmerné rozvodne sa dodávajú od 63 A (600 V DC) až do 800 A (1000 D VC) spínacieho výkonu. Tieto ističe sa používajú hlavne pre ochranu fotovoltaických zariadení alebo jednosmerných rozvádzačov, napr. pri výpočtovej technike alebo pri spracovaní dát.

Kompaktné ističe pre jednosmerný prúd NF-HD

Široká paleta produktov: Rada HDV DC 600 V (63, 125, 250 AF) Rada HDVA DC 750 V (125, 250 AF) Rada HDW DC 750 V (3-pólové), DC 1000 V (4-pólové) (400, 800 AF)