MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Produkty pre zvýšenie bezpečnosti a komfortnosti obsluhy prístrojov

Rozsiahla ponuka interného a externého príslušenstva. Všetky diely príslušenstva sa dodávajú ako opcie a zvyšujú bezpečnosť a komfortnosť obsluhy prístrojov.

Interné príslušenstvo AL, AX, SHT, UVT

Tieto diely príslušenstva sú nainštalované vo vnútri ističa. Pomocné spínače AX elektricky indikujú spínací stav ističa. Alarmové hlásiče AL elektricky indikujú stav vypínania ističa. Spúšťače pracovného prúdu SHT slúžia pre diaľkové vypínanie ističov. Podpäťový spúšťač UVT vypne istič pri výpadku napätia.

Externé príslušenstvo ovládacia páka TC, HL, MD

Tieto diely príslušenstva sú nainštalované mimo ističa. Diely príslušenstva pre elektrické diaľkové vypínanie alebo ovládacia páka pre pohodlnejšiu obsluhu ističa.

Testovacie prístroje

Pre elektronické typy ističov rady WS-V, typové veľkosti 125 A až 250 A, s týmto testovacím prístrojom je možné testovať, pozorovať a nastavovať vypínaciu charakteristiku.