Pomocné stýkače

Elektromagnetické relé so zlepšenou spoľahlivosťou a komfortnosťou obsluhy. Sú vhodné pre alarmy a senzory, prepínanie signálov ako aj detekciu a spracovanie chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť v elektrických obvodoch.

Pomocné stýkače

Zlepšená bezpečnosť kontaktov pomocou dvoch kontaktných bodov. Je možná montáž na DIN lištu a nástavba na stýkač.

Opcie a príslušenstvo

Ponúkame širokú paletu príslušenstva pre pomocné stýkače.
Servis
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies