MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Konštrukcia úsporná na miesto umožňuje redukovať rozvádzače. Skratová vypínacia schopnosť je 10 kA pri napätí 200–240 V AC.