MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia

Motorové ističe obsahujú kombináciu ističa a nadprúdového relé

Ističe s integrovaným nadprúdovým relé Tieto produkty chránia motor a pripojovacie vedenia pred nadprúdom, výpadkom fázy a skratom ako ochranné zariadenie stand alone. To zvyšuje bezpečnosť motora a kabeláže.

Motorové ističe

Konštrukcia úsporná na miesto umožňuje redukovať rozvádzače. Skratová vypínacia schopnosť je 10 kA pri napätí 200–240 V AC.

Opcie a príslušenstvo

Ponúkame širokú paletu príslušenstva pre motorové ističe.