MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Softvérové riešenia AnalytiX organizujú kritické prevádzkové informácie pomocou používateľsky definovateľných sieťových zdrojov na analýzu, vizualizáciu a prevádzku. Každý analytický produkt obsahuje širokú škálu analytických funkcií. Používatelia môžu tieto analýzy rozšíriť aj o vlastné výpočty. Naše analytické produkty poskytujú bohaté, dynamické informačné panely, ktoré sprostredkúvajú stručné informácie na základe podmienok pre akúkoľvek aplikáciu v oblasti výroby, priemyslu alebo automatizácie budov. Energy AnalytiX - systém riadenia energie na kľúč, ktorý umožňuje analyzovať spotrebu energie. Facility AnalytiX - zisťovanie a diagnostika porúch v budovách alebo zariadeniach. Quality AnalytiX - riešenie štatistickej analýzy kvality na riadenie procesov na udržiavanie súladu so Six Sigma