MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
HMI software, ktorý umožňuje realizovať funkcie GOT2000 na osobnom počítači alebo na panelovom počítači.

Zásadnou prednosťou programu GT SoftGOT2000 je, že vizualizačné obrazovky je možné vytvárať vopred, nezávisle od neskoršieho miesta použitia. Môžu byť vytvárané pre všetky operátorské panely GOT alebo pre software GT SoftGOT2000.

Pri GT SoftGOT2000 sa jedná o softvérovú HMI aplikáciu v rámci GT Works3. Ďalšou prednosťou GT SoftGOT2000 je vynikajúci simulačný režim. V ňom je možné vytvorenú aplikáciu používať ako stand alone konfiguráciu alebo tiež v kombinácii s GX simulátorom, spájajúc obidva simulačné kódy PLC a HMI do integrovaného celku.

  • Vytváranie obrazoviek nezávisle na prevádzkovej platforme, tak pre operátorské panely GOT predstavujúce hardware, ako aj pre HMI založené na softvérovej báze. [li][li]Možnosť diaľkového monitoringu a obsluhy cez intranet
  • Podpora e-mailov pre alarmy [li][li]Záznam histórie udalostí v užívateľsky prívetivých formátoch
  • Možnosť komunikácie s PLC MELSEC cez sériovú linku, USB (na port System Q), PC kartu CC-Link IE alebo Ethernet
  • Možnosť prístupu z GT SoftGOT2000 na programy Windows® a Microsoft®.