GT Works Text to Speech License

The license to create sound files on GT Works3.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb