MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
Táto sada programov je rozsiahly balík rôznych programovacích nástrojov pre PLC, motion kontroléry, panely GOT a mnohé ďalšie.

Integrovaný software pre inžiniering

iQ Works je integrovaná sada programov potrebných pre programovanie automatizačných produktov od Mitsubishi Electric, ktorá obsahuje programy GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox3 a FR Configurator2. Softvérová integrácia je podporovaná navigátorom, ktorý vystupuje ako jednoducho ovládateľné grafické rozhranie medzi užívateľom a centrálnou konfiguráciou systému. Ďalšie zjednodušenie je vytvorené použitím systémových návestí a parametrov. Výhody tejto výkonnej integrovanej softvérovej sady spočívajú v zjednodušení vývoja systémov vďaka výrazne zníženým nákladom pri opakujúcich sa úlohách,v minimalizácii zdrojov chýb a a s tým spojenom znížení celkových prevádzkových nákladov.

Graficky založený konfiguračný nástroj na systémovej úrovni, ktorý zjednodušuje vývoj systémov tým, že ponúka vizuálne zobrazenie systému. Okrem toho disponuje vlastnosťami pre systémový manažment, ako je systémová parametrizácia a návestia, ako aj čítanie blokov projektových dát.

GX Works3 – programovací software pre PLC

GX Works3 je najnovšou generáciou programovacieho a údržbového software od Mitsubishi Electric, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre PLC rady MELSEC iQ-R. Obsahuje mnoho nových vlastností, ako je napr. graficky založená systémová konfigurácia, integrovaný set-up pre motion control, podporu viacerých jazykov a ponúka intuitívnu obsluhu vývojového prostredia.

GT Works3 – grafický software pre GOT

Tento software na vytváranie obrazoviek pre grafické operátorské panely (GOT) sa vyznačuje troma hlavnými vlastnosťami—jednoduchosť, vyvíjanie grafiky a ľahká obsluha—čo napomáha pri vytváraní grafických obrazoviek v menšom počte krokov.

MT Works2 – programovací software pre motion kontroléry

Tento vývojový a údržbový software pre motion control ponúka intuitívne, graficky založené programovanie ako aj digitálny osciloskopický simulátor.

RT ToolBox3 – programovací software pre roboty

Programovací software pre roboty podporuje rôzne vývojové kroky, od programovania až po spustenie do prevádzky, vyhodnocovanie a údržbu. Naviac realizuje preventívnu údržbu, pre ktorú sa používa integrovaný 3D robotický simulátor.

FR Configurator2 – programovací software pre frekvenčné meniče

Tento software zjednodušuje parametrizáciu a údržbu frekvenčných meničov. Parametre je možné jednoducho registrovať a distribuovať na viaceré frekvenčné meniče. Súčasne je možné cez dialógové okno vykonávať aktiváciu PLC funkcií.