MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovakia
MELSOFT GT Works3 zlepšuje efektívnosť vytvárania obrazovkových stránok a využíva pritom existujúce dáta. Takto je možné v niekoľkých málo krokoch dosiahnuť profesionálne výsledky.

Obrazovky pre operátorské panely niekoľkými kliknutiami myšou

Projektový navigátor

Projektový navigátor automaticky organizuje každý komponent Vášho projektu, aby ste ho mohli neskôr ľahšie znovu vyhľadať. Súbory sú rozčlenené do troch logických kategórií, takže intuitívne viete, kde by ste ich mali hľadať. Naviac môžete teraz vytvárať nové obrazovky alebo komentáre priamo v projektovom navigátore tak, že si dvakrát kliknete na „Nový“.

Lišta nástrojov

Keď sa kurzor myši umiestni na nejakú ikonku, objaví sa krátka informácia. Užívateľská lišta nástrojov si teraz pamätá poslednú používanú funkciu a tak zvyšuje efektivitu pri zostavovaní obrazoviek. Mnohé ikonky sú teraz zobrazované vo výrazných farbách, aby ste ich mohli ľahšie opätovne rozoznať.

Knižnica obrazovkových prvkov

Knižnica navigátora bola nanovo preorganizovaná a zostavená tak, aby pomáhala užívateľovi rýchlejšie nájsť správny prvok. Napríklad teraz je možné priamo preskočiť na objekty, ktoré sú zatriedené podľa „Vzhľadu“ alebo „Funkcie“. Objekty je však možné zvoliť aj zo zoznamu posledných používaných objektov.

Dialógové okno

Zriadenie a prevádzka systému bola uľahčená pomocou ľahko identifikovateľných registračných kariet. Registračné karty, ktoré už boli konfigurované, sú označené s hviezdičkou, aby indikovali programátorovi, že boli zmenené objektové nastavenia. Umiestnite vypínač ZAP/VYP a grafiky podľa oblastí a skontrolujte ich už pri konfigurácii.

Simulačné funkcie

Otestujte správnu prevádzku projektu GOT na PC, bez operátorského panela alebo PLC. Prekontrolujte len so simulátorom, že fungujú systémové alarmy a že sú správne prepínania obrazoviek a pozorujte stav operandov (neplatí pre GT10).

Automatická voľba operačného systému

Keďže v závislosti od dát na obrazovkách sú pre obslužný prístroj potrebné rôzne operačné systémy, zvolí grafický návrhový program pri prenose projektových dát do GOT-u automaticky správny operačný systém a prenesie ho spolu s inými dátami.

Personalizované prednastavenia

Ušetrite si čas tým, že si stanovíte Vaše vlastné prednastavenia pre tvary a objekty. Uloženie najčastejšie používaných nastavení ako štandardu Vám usporí prácu, ktorú by ste museli vykonať, keby ste tú istú zmenu opakovane vykonávali pre každý jednotlivý objekt.

Uložte si objekty do zoznamu Vašich obľúbených

Vytvorte si zbierku Vašich obľúbených prvkov, aby ste nemuseli zakaždým prekonfigurovávať prednastavenia. Objekty v zozname obľúbených sa môžu označovať a rýchlo ukladať. Ak chcete pridať nejaký prvok do zoznamu obľúbených, kliknite v užívateľskej knižnici v adresári „Obľúbené“ jednoducho na plôšku „Registrovať“.