Ručný GOT

Extrémne jednoduchá manipulácia a obsluha jednou rukou. Užívateľská pamäť -> Interná pamäť (ROM): 32 MB -> Operačná pamäť (RAM): 80 MB Integrované rozhrania USB host a USB device.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb