GT25 Širokoúhly model

V kompaktnom prístroji sú k dispozícii rôzne rozhrania Užívateľská pamäť -> Interná pamäť (ROM): 32 MB -> Operačná pamäť (RAM): 128 MB Integrované rozhrania USB host a USB device.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb