GT21 Širokoúhly model

Model so širokoúhlou obrazovkou vo formáte so základnými funkciami a LCD s vysokým rozlíšením Užívateľská pamäť -> Interná pamäť (ROM): 15 MB Integrované rozhrania USB device
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb