iQ Monozukuri Process Remote Monitoring

Visualizing operation status and introducing IoT technologies to the shop floor to improve manufacturing process and productivity.
Riešenia pre riadených operátorov
stratégia štíhlej výroby v oblasti prevencie ľudských chýb